گروه مشاوران اوکراین

україна - київ - Миропольская 13 б

اوکراین - کی یف - میروپولسکایا ۱۳ بشبکه اجتماعی

کانال تلگرام : Telegram : @ukraine_residentتلفن های مشاوره

همیشه در دسترس : 0037477807301

00 374 77 80 73 01

09353659700

00 380 97 825 28 99

00 380 63 674 78 27

00 380 73 321 25 54تماس رایگان با ما

تماس رایگان از واتس اپ Whats.app : +989198279599

تماس رایگان از تلگرام:#

تماس رایگان از تلگرام:@pesare_khan

تماس رایگان از تلگرام:@hanilavasani622

تماس رایگان از تلگرام:@raminmos


تصاویر بخش های مختلف دفتر ما


محسن صدر . از فعالان حوزه تجارت امور بین الملل و سرمایه گذاری . این افتخار را دارد تا در امور مربوط به مهاجرت هموطنان سهم شایسته ای داشته باشد.